Tin tức
Tin tức

Văn hoá trà đạo

Người Nhật gắn văn hóa thưởng trà với triết lý nhân sinh “hòa” – “kính” – “thanh” – “tịch”. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của trà đạo Nhật Bản. Thưởng trà, vì thế, không đơn thuần là việc uống trà, mà còn là thưởng thức và nâng cao giá trị tinh thần. Trong đó, “Hòa” chính là là hòa bình; “Kính” là tôn trọng người trên, yêu thương bè bạn, con cháu; “thanh” là thanh tịnh, thanh khiết; còn “tịch’ tức là giới hạn mỹ học cao nhất của trà đạo an nhàn.

This site is registered on wpml.org as a development site.